Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

Російсько-українсько-англійський словник з механіки

Російсько-українсько-англійський словник з механіки
Відображено сучасну термінологію та номенклатуру з механіки (насамперед теоретичної, будівельної та механіки твердого деформівного тіла). Тут також використано термінологію споріднених фундаментальних і прикладних дисциплін, враховано останні науково-технічні здобутки.
 
Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників, викладачів вищих технічних навчальних закладів, студентів, аспірантів, перекладачів. 
 

Отображена современная терминология и номенклатура по механике (прежде всего, теоретической, строительной, и механикетвёрдого деформируемого тела). Здесь также использована терминология родственных фундаментальных и прикладных дисциплин, учтены последние научно-технические достижения.

:
Предназначен для научных и инженерно-технических работников, преподавателей высших технических учебных заведений, студентов, аспирантов, переводчиков. 
| Создай свой интернет-магазин бесплатно!